Wonderwijzerteam

Ons team bestaat uit:

Juf Jill nodigt alle leerlingen van de lagere school uit in haar computerklas en co├Ârdineert Ict op schoolniveau.

Ict team