Op donderdag 1 oktober vindt onze 2de Holderdebolder plaats en houden we een inzamelactie ten voordele van de school. We hopen met deze actie voldoende geld in te zamelen om laptops voor de klassen van de lagere school en bewegingsmateriaal voor kleuterschool aan te kopen.