Wat moet je hierover weten?

Wonderwijzer heeft voor het schooljaar 2022-2023 een capaciteitsbepaling, concreet wil dit zeggen dat:

  •  er per leeftijd/leerjaar 72 plaatsen voorzien zijn. Voor de kleuterschool geldt dit aantal voor wijkschool en hoofdschool samen.
  • kinderen die reeds een broer of zus op Wonderwijzer hebben, voorrang krijgen en kunnen inschrijven vanaf 10/1/2022
  • kinderen van personeel eveneens voorrang krijgen en kunnen inschrijven vanaf 10/1/2022
  • alle andere kinderen ingeschreven kunnen worden vanaf 7 maart 2022, volgorde van inschrijving telt. Je hoeft echter niet te komen kamperen, er zijn genoeg plekjes. Vanaf 8 maart kan je inschrijven op afspraak.

Wat met kleuters die naar het eerste leerjaar gaan ?

De kleuters van zowel de wijkschool als de hoofdschool blijven automatisch ingeschreven in basisschool Wonderwijzer

Wat kan je bij een nieuwe inschrijving best meebrengen:

  • Kids-ID van de kleuter of leerling, waarop het rijksregisternummer staat.

Ken je ouders die mogelijk interesse tonen in onze school? Zij mogen ons steeds contacteren voor een vrijblijvend bezoek aan Wonderwijzer!

directie.kleuterschool@wonderwijzer.be en directie.lagereschool@wonderwijzer.be