Ouderraad
Onze school

Ouderraad

De ouderraad van Wonderwijzer is een vereniging voor alle ouders met kinderen op deze school. Ze vormt de schakel tussen ouders en school en zorgt voor wederzijdse informatie- en ideeënuitwisseling.

Wat gebeurt er in de school? Wat leeft er bij de ouders? Hoe denken ouders over bepaalde punten? De ouderraad biedt de mogelijkheid tot overleg tussen beiden.

Lees meer over de ouderraad

Ouders stellen hoge opvoedkundige verwachtingen aan de school en willen dat hun kind zich maximaal kan ontplooien. De ouderraad ondersteunt de school hierbij door een helpende hand te bieden in allerlei schoolse initiatieven en projecten, zoals het schoolfeest.

Met de werkgroep verkeer draagt de ouderraad bij aan een verkeersveilige schoolomgeving. Onze verkeersclowns maken de kinderen en hun ouders op een ludieke manier attent op de veiligheid op weg naar en rond de school.

Om de betrokkenheid van de ouders in het schoolgebeuren te stimuleren organiseert de ouderraad allerlei ontmoetingsactiviteiten. Zo kunnen ouders en school, op een laagdrempelige en discrete manier, met elkaar in contact komen en elkaar beter leren kennen. Voorbeelden hiervan zijn de avonturentocht in samenwerking met de heemkundige kring, de jaarlijkse fuif en babbelut (het gezellige babbel uurtje onder het genot van een kopje koffie).

Tot slot wil de ouderraad bijdragen tot een positieve uitstraling van Wonderwijzer.

En het financiële dan? Inderdaad, de ouderraad probeert via haar acties ook een financiële duit in het zakje te doen. Maar dit is geen doel op zich. Dit is enkel een middel om bovenstaande betrachtingen te verwezenlijken. Zo financiert de ouderraad met de medewerking van zijn sponsors de zwemles voor de kleuters, diverse aankopen van spelmateriaal en boeken, het opsmukken van refters en turnzaal en dergelijke meer.

Word lid van de ouderraad

Elke ouder die mee wil investeren in het welzijn van onze kinderen, kan zich aanmelden bij de ouderraad.

Als actief lid:
Door deelname aan de maandelijkse vergaderingen in de Kerkelei op de eerste verdieping in het lerarenlokaal. Afwisselend van maandag tot en met donderdag.

Als lid van een werkgroep:
Alle activiteiten worden georganiseerd door werkgroepen die op geregelde tijdstippen samenkomen.

Als helpende hand:
Vele activiteiten vragen veel werk, niet alleen de voorbereiding, ook de avond of de dag zelf. Het klaarzetten van de zaal, bediening, tappen, opruimen. Vele handen maken licht werk.

Tenslotte, voor iedereen als betrokken ouder, ideeën, vragen en opmerkingen kunnen altijd doorgegeven worden aan de leden van de ouderraad.

U kan ons bereiken op ouderraad@wonderwijzer.be
In de kalender en de nieuwsbrief kan u alle data terugvinden.

Sponsordossier

Schooljaar 22-23

Sponsordossier